daniel rak

i

Autor: Paweł Zastawny

Powiat Szczecinecki

Były burmistrz Szczecinka zostaje wicestarostą

2024-05-22 7:23

Na ostatniej sesji rady powiatu kandydaturę Daniela Raka na stanowisko swojego zastępcy zaproponował Starosta Powiatu Szczecineckiego

Przypomnijmy ze Daniel Rak przez ponad pięć ostatnich lat sprawował funkcje burmistrza szczecinka. Ostatnie wybory przegrał jednak z Jerzym Hardie-Douglasem który obecnie pełni funkcję burmistrza. Po zaproponowaniu Kandydata na stanowisko zastępcy powiatu, zarządzone zostało tajne głosowanie. Za poparciem kandydatury Daniela Raka głosowało dwunastu radnych, dwóch było przeciw, a dwóch wstrzymało się od głosu.

Objecie stanowiska zastępcy starosty przez Daniela Raka oznacza również zmiany w Radzie Miasta Szczecinek. Daniel Rak został wybrany przewodniczącym rady miasta teraz będzie musiał zrezygnować z tego stanowiska

Jak udało się man dowiedzieć najprawdopodobniej stanowisko przewodniczącej rady miasta obejmie teraz Grażyna Kuszmar.

WSPÓLNICY Szmydta w SEJMIE? Waldemar BUDA, Ewa ZAJĄCZKOWSKA-HERNIK, Przemysław KOPERSKI