Szkolenie Drawsko

i

Autor: Marcin Łukasz

Jak zostać rodziną zastępczą. W powiecie drawskim odbyło się szkolenie

2021-08-05 8:51

W Drawsku Pomorskim odbyło się szkolenie dla członków niezawodowych rodzin zastępczych. Po szkoleniu można podjąć się opieki nad dziećmi.

Szkolenie zorganizowane przez PCPR

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim w dniach 19.07.2021r. – 28.07.2021 r. przeprowadziło szkolenie dla kandydatów do pełnienia funkcji niezawodowej rodziny zastępczej oraz osób już pełniących ww. funkcję. Ww. szkolenie zorganizowane było przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pom.

Szkolenie w swym zakresie obejmowało bloki tematyczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011 r. w sprawie szkoleń dla kandydatów do sprawowania pieczy zastępczej. Uczestnicy podczas szkolenia uzyskali wiedzę m.in. z zakresu prawa rodzinnego, regulacji prawnych w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, pedagogiki, psychologii rozwojowej oraz wychowawczej. 

Część praktyczna i teoretyczna szkolenia 

Po części teoretycznej szkolenia, kandydaci na rodzinę zastępczą odbyli praktyki w rodzinnym domu dziecka prowadzonym przez Panią Agnieszkę Maciak. Podczas praktyk kandydaci zapoznali się z doświadczeniami wychowawczymi prowadzącej rodzinny dom dziecka.  

Szkolenie przeprowadzone zostało przez certyfikowanych trenerów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim – Panią Adrianę Pieprzak i Panią Agnieszkę Kobryś na podstawie programu „Szkoła dla rodzin zastępczych”.

Gorąco zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane podjęciem się funkcji rodziny zastępczej do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim w celu uzyskania szczegółowych informacji.