Kolejne wsparcie dla dzieci i młodzieży. Rusza Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży [FOTO]

2020-06-09 12:56

Regionalna Akademia Dzieci i Młodzieży to kolejny projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej, któremu partneruje Powiat Szczecinecki.

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WZ i dedykowany dzieciom i młodzieży, głównie przebywającym w rodzinach zastępczych. Projekt gwarantuje opiekę takich specjalistów jak psycholog, pedagog, mediator, seksuolog, edukator czy terapeuta.

Dziś (09.06) Starosta Krzysztof Lis i Wicestarosta Robert Fabisiak podpisali z przedstawicielkami ROPS-u umowy dotyczące partnerskiego projektu. W wydarzeniu uczestniczyła dyrektor PCPR Małgorzata Kubiak-Horniatko.

Celem projektu oprócz wzmocnienia kompetencji i rozwinięcia umiejętności adaptacyjnych, tak ważnych w obecnym, szczególnym czasie, jest również wzbudzenie w dzieciach i młodzieży poczucia kolektywizmu, chęci kooperacji, poczucia wpływu na zdarzenia a także śmiałości i kreatywności we współdziałaniu, której owocem jest przedsiębiorcze podejście do modelowania otaczającej rzeczywistości.

Tablice rejestracyjne w Polsce. Z jakiego województwa pochodzi auto oznaczone...

Pytanie 1 z 10
BWM:

Oprócz Powiatu Szczecineckiego udział w projekcie biorą: Powiat Stargardzki, Powiat Goleniowski, Powiat Kołobrzeski, Powiat Sławieński, Powiat Wałecki, Powiat Koszaliński oraz Miasto Koszalin. Projekt rozpocznie się w styczniu 2021 roku i potrwa przez 2,5 roku. Przez ten czas każdy z samorządów otrzyma 16 tys. zł miesięcznie. Środki zostaną przeznaczone na zatrudnienie wspomnianych specjalistów, którzy będą do dyspozycji dzieci i młodzieży potrzebujących wsparcia.

O tym do kogo zostanie skierowana pomoc zdecyduje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szczecinku.

Młodzieżowa drużyna pożarnicza w Rudzie Małej