Ponad 2 mln zł na przebudowę drogi. Ruszyły prace w okolicy Ostrowąsów [FOTO]

2021-09-30 10:26

Rozpoczęły się prace związane z przebudową drogi powiatowej na odcinku od miejscowości Ostrowąsy do skrzyżowania z drogą wojewódzką Nr 171. Na realizację inwestycji Powiat Szczecinecki otrzymał dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury w kwocie niespełna 674 tys. zł.

To na pewno dobra wiadomość dla mieszkańców okolicznych miejscowości z gminy Barwice. Koszt inwestycji to nieco ponad 2 038 mln zł.

Powiat Szczecinecki otrzymał dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury w kwocie niespełna 674 tys. zł. Co ważne realizowane zadanie jest kontynuacją tego z 2020 roku, dotyczącego przebudowy odcinka drogi od przejazdu kolejowego w miejscowości Grzmiąca.

Nowe przedsięwzięcie zapewni zatem spójność terytorialną rzeczonego obszaru i zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Droga zostanie przebudowana na odcinku 1,243km wraz z remontem obiektów inżynierskich – wiaduktu i mostu na rzece Gęsiej. Droga zostanie przedłużona do 6 metrów (z wyjątkiem wiaduktu, gdzie jej szerokość wyniesie 4,40m oraz odcinka na łuku poziomym za wiaduktem o szerokości 7m).

Ponadto zostaną wykonane zjazdy oraz obustronne pobocza. Remont wiaduktu i mostu obejmuje wymianę nawierzchni oraz ograniczenie jezdni krawężnikami.

W końcowym etapie prac zostanie wykonane oznakowanie poziome i pionowe oraz odmulenie rowów. Obecnie trwają prace ziemne pod konstrukcję drogi i zjazdów.

Inwestycja powinna znaleźć swój finał do końca listopada br.