Pracownicy starostwa przeszkoleni z pierwszej pomocy [FOTO]

2022-02-22 10:07

W ramach realizowanego z Budżetu Obywatelskiego projektu „Akcja Defibrylacja”, defibrylatory AED – pojawiły się w 14 lokalizacjach na terenie Szczecinka, m.in. przy stadionie lekkoatletycznym i Starostwie Powiatowym w Szczecinku. Pracownicy urzędu zostali przeszkoleni z pierwszej pomocy i sposobów użycia urządzenia ratującego życie.

Każdy z nas jest zobowiązany do udzielenia pierwszej pomocy drugiemu człowiekowi, niezależnie od tego z jakiego powodu jej potrzebuje: choroby, zasłabnięcia, zatrucia narkotykami, czy nadużycia alkoholu. Jeśli życie drugiego człowieka jest zagrożone, jesteśmy zobowiązani do działania i jasno precyzuje to art.162 KK. Dlatego ważne, aby każdy z nas wiedział jak zachować się w takiej sytuacji.

Utrata przytomności jako stan zagrożenia życia, jest najczęściej efektem urazu, wstrząsu lub stanu chorobowego. W jej następstwie może dojść do niedrożności dróg oddechowych na skutek zablokowania ich językiem, ciałem obcym lub treścią żołądka powodując bezdech, a po kilkudziesięciu sekundach zatrzymanie krążenia.

Prowadzący szkolenie Magdalena Kozłowska oraz Marek Grzegorski z „Adrenalina” Szczecinek, podkreślali, iż w ratowaniu ludzkiego życia liczy się każda sekunda.

Urzędnicy starostwa zostali zaznajomieni z etapami prawidłowo przeprowadzonej resuscytacji krążeniowo-oddechowej oraz przeszkoleni z użycia defibrylatora AED. Automatyczny defibrylator zewnętrzny - AED jest to urządzenie, które poprzez elektrody połączone do ciała pacjenta analizuje rytm serca i w razie potrzeby jest w stanie dostarczyć do niego  impuls elektryczny.Celem defibrylacji (wyładowania) jest wytłumienie chaotycznych impulsów elektrycznych przepływających przez serce i przywrócenie mu prawidłowego rytmu, a tym samym przywracana jest prawidłowa praca serca jako pompy. Ponadto pracownicy starostwa dowiedzieli się jak prawidłowo ułożyć ciało poszkodowanego, gdy ten będąc nieprzytomnym oddycha oraz jak pomóc osobie której drogi oddechowe zostały zablokowane przez ciało obce.

Szkolenie trwało sześć godzin, a po jego zakończeniu każdy z uczestników otrzymał certyfikat i apteczkę w którą mógł zaopatrzyć swój samochód. W przyszłości są planowane kolejne podobne szkolenia dla innych grup, aby wszyscy pracownicy Starostwa Powiatowego w Szczecinku potrafili udzielić pierwszej pomocy.