POŁCZYN-ZDRÓJ

Staszica w Połczynie-Zdroju do remontu

2024-04-22 10:12

Burmistrz Połczyna-Zdroju Sebastian Witek zgodnie z zapowiedziami ogłosił przetarg na remont nawierzchni ulicy Staszica. Inwestycja współfinansowana jest ze środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Nawierzchnia jezdni o długości około 300 m wykonana zostanie z kostki brukowej betonowej, obramowanej krawężnikami. Z prawej strony jezdni (wjazd od ul. Wąskiej) zakłada się wyrównanie istniejących wjazdów do garaży i wybudowanie odcinka chodnika o szerokości 2 m.

Wybudowany odcinek łączyć się będzie z istniejącym chodnikiem wzdłuż posesji nr 17 i 16, a następnie do posesji nr 14, kończąc się przejściem dla pieszych.

Z lewej strony (wjazd od ul. Wąskiej) wykonany będzie chodnik o szerokości 1,8 m, który umożliwi bezpieczne dojście do wyznaczonych miejsc parkingowych. W ciągu całej drogi zakłada się wyznaczenie miejsc parkingowych prostopadłych i równoległych oraz dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Nawierzchnia miejsc postojowych wykonana zostanie z kostki brukowej betonowej z poszerzoną fugą wypełnioną grysem. Inwestycja zakłada również wykonanie kanalizacji deszczowej wraz z wpustami deszczowymi. Obecnie wody deszczowe odprowadzane są powierzchniowo oraz za pomocą istniejących kratek deszczowych do sieci ogólnospławnej.

Wykonane zostaną nowe chodniki oraz przejścia dla pieszych. Nastąpi radykalna poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych na terenie tego osiedla mieszkaniowego, dla użytkowników znajdującego się w pobliżu Zespołu Szkół i placu zabaw.

QUIZ: Rozpoznasz kultowe polskie seriale z lat 90. po jednym kadrze? Sprawdź się!

Pytanie 1 z 10
Z jakiego serialu pochodzi ten kadr?
13 posterunek