Spotkanie z ZUT

i

Autor: MŁ

Urzędnicy z Drawska Pomorskiego spotkali się z profesorami ZUT

2021-12-07 14:10

Do spotkania doszło w drawskim ratuszu. Rozmawiano o kształtowaniu przyrody i krajobrazu. Powstał plan prac na nowy rok

Spotkanie w ratuszu

W dniu 6 grudnia br. z inicjatywy burmistrza w Urzędzie Miejskim w Drawsku Pomorskim odbyło się spotkanie w którym udział wziął Burmistrz Drawska Pomorskiego Krzysztof Czerwiński wraz z pracownikami urzędu oraz pracownicy Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego na czele z dziekanem wydziału Prof. dr hab. inż. Arkadiuszem Telesińskim.

Rozmowy o kształtowaniu przyrody 

Spotkanie to efekt podpisanego w czerwcu porozumienia pomiędzy uczelnią, a drawskim ratuszem. W trakcie spotkania omówiono wzajemne możliwości współpracy w zakresie prawidłowego kształtowania przyrody na terenie naszej gminy. Zaplanowano także możliwe do realizacji wspólne inicjatywy na rok 2022. Jednym z pomysłów na współpracę jest zrealizowanie w kolejnym roku konkursu dotyczącego zagospodarowania przyrodniczego terenu byłej strzelnicy sportowej przy ulicy Staszica. Kolejnym wspólnym działaniem będzie doradztwo uczelni przy opracowaniu przebudowy Parku Chopina.  Specjaliści przy wsparciu studentów z uczelni zaproponują również zagospodarowanie terenów zielonych w różnych lokalizacjach na terenie gminy. O szczegółach prac będziemy informowali na bieżąco.

W spotkaniu udział wziął także przedstawiciel Rady Miejskiej w Drawsku Pomorskim Robert Kowalczyk, który jest jednocześnie prezesem Drawskiego Towarzystwa Przyrodniczego „Nad Drawą”, który przysłuchiwał się dyskusji i proponował także ewentualne wspólne działania gminy, uczelni i towarzystwa.