Granty sołeckie przyznane

i

Autor: Markus Spiske z Pixabay

Granty Sołeckie 2020 przyznane

2020-06-15 11:27

Kołacz z Kołacza, miejsce rekreacji w Dziwogórze i boisko w Buślarach – oto pomysły, które zyskały aprobatę samorządu województwa zachodniopomorskiego i będą realizowane w sołectwach gminy Połczyn-Zdrój.

Już po raz kolejny Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz ogłosił konkurs pn. „Granty sołeckie”, na które przeznaczył 1,8 mln zł. Zgłoszono łącznie 515 projektów. Na liście nagrodzonych znalazło się 180 projektów, w tym 3 z Gminy Połczyn-Zdrój , każdy o wartości 10 tyś. zł.

Najwyżej spośród połczyńskich projektów oceniony został i otrzymał dofinansowanie projekt sołectwa Przyrowo na budowę stabilnej, zadaszonej wiaty na terenie utworzonego i częściowo zagospodarowanego centrum rekreacyjno- sportowego w miejscowości Dziwogóra.

Z bardzo ciekawą inicjatywą wyszli mieszkańcy sołectwa Kołacz. Po częściowym wyremontowaniu świetlicy, w której siedzibę ma lokalna Ochotnicza Straż Pożarna i koło gospodyń wiejskich, mieszkańcy postanowili zagospodarować przyległy teren i wyposażyć go w piec chlebowy, aby w swoich działaniach mogli powrócić do tradycji wypieku chleba i kołaczy oraz produkcji wyrobów tradycyjnych. Otrzymali grant na zakup pieca chlebowego połączonego z wędzarnią i grillem, który wykonany zostanie metodą tradycyjną z kamienia rzecznego.

Tablice rejestracyjne w Polsce. Z jakiego województwa pochodzi auto oznaczone...

Pytanie 1 z 10
BWM:

Dofinansowanie otrzymał również projekt sołectwa Buślary polegający na utworzeniu ogólnodostępnego boiska sportowego w sąsiedztwie świetlicy wiejskiej w miejscowości Buślary. Teren, który zwyczajowo już jest wykorzystywany przez dzieci i młodzież, wymaga uporządkowania – przygotowania, wysiania trawy, oznakowania i częściowego ogrodzenia. W ramach grantu zakupiony również zostanie mobilny zestaw do gry w piłkę siatkową, stojak do kosza wraz z tablicą oraz 3 komplety zestawów ogrodowych.

Wsparcie otrzymało 180 sołectw na 1705 w całym województwie. W tegorocznej edycji działania musiały mieć charakter wyłącznie inwestycyjny. Minimalna wartość składanego projektu to 10 tyś. zł, zaś maksymalna nie mogła przekroczyć 25 tyś. zł.

"Scena spod lady" - nowy projekt artystyczny w Przemyślu