Ponad 300 tys. zł dofinansowania na przebudowę odcinka drogi w gminie Barwice [FOTO]

2020-06-16 12:04

Powiat Szczecinecki otrzymał prawie 340 tys. zł dofinansowania na przebudowę odcinka drogi Sulikowo - Ostrowąsy.

O wsparcie z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Powiat Szczecinecki aplikował w styczniu br. Efektem przebudowy niespełna 900 m odcinka drogi będzie poszerzenie jezdni do 6 m, zwiększenie nośności oraz wykonane 18 bezpośrednich zjazdów do gruntów rolnych. Zabiegi niewątpliwie przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi.

Wkład własny samorządu powiatowego wyniesie ponad 1 418 mln zł.

Warto dodać, że nie tylko Powiat Szczecinecki uzyskał dofinansowanie na realizację swojej inwestycji. Drogi dzięki funduszowemu wsparciu będą mogły przebudować także gminy powiatu szczecineckiego. W gminie Grzmiąca przebudowany będzie prawie 900 m odcinek w miejscowości Gdaniec. Modernizacji doczeka się także 650 m odcinek dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych w miejscowości Gwda Mała.

W gminie Barwice przebudowany będzie prawie 1 km drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej w miejscowości Sulikowo. Gmina Borne Sulinowo otrzymała dofinansowanie w wysokości prawie 140 tys. zł na przebudowę ponad 900 m odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Silnowo.

Tablice rejestracyjne w Polsce. Z jakiego województwa pochodzi auto oznaczone...

Pytanie 1 z 10
BWM:

O wsparcie finansowe w ramach Funduszu mógł się ubiegać również Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Szczecinku.

W związku z tym, że komórka organizacyjna realizuje zadania związane z wyłączeniem gruntów z produkcji rolnej, otrzymała  6 tys. zł na zakup sprzętu komputerowego wraz z urządzeniem wielofunkcyjnym.

Po blisko 80 obraz Jacka Malczewskiego powrócił do Polski